Home from Belgium 

/ Thuis uit België

BH_Strieška šipka

Home from Belgium / Thuis uit België

BH_Strieška šipka

Spoločnosť Bel-House

BH_Rezidenčná zóna_T

Čo robíme

Čo

robíme

Venujeme sa investovaniu a budovaniu rezidenčných zón s kompletnou infraštruktúrou a rodinnými domami. Ich celková koncepcia, úroveň a zameranie na kvalitu života v nich zodpovedá našim štandardom z Belgicka.

BH_Založenie_T

Od kedy to robíme

Od kedy to

robíme

Bel-House, a.s. vznikol vo februári 2006 ako dcérska spoločnosť belgickej firmy IMWO Invest NV, ktorá má 50-ročnú skúsenosť na investičnom a developerskom trhu v Belgicku a vo Francúzsku. Cielom je priniesť tieto bohaté skúsenosti a úroveň na Slovensko.


BH_Zasadenie do lokality_T

Ako to robíme

Ako to

robíme

Naše projekty sú vždy citlivo zasadené do svojho existujúceho okolia a berú ohľad na životné prostredie. Navyše chápeme, že samosprávy nemajú dostatok financií na všetko, čo je potrebné a preto sme ochotní a pripravení pomôcť.

Naše štandardy

Projekty, ktoré na Slovensko prinášame pozostávajú zo stavebných pozemkov vybavených kompletnými inžinierskymi sieťami s napojením na verejné dopravné komunikácie. V najnovších projektoch spolupracujeme aj pri výstavbe rodinných domov, aby sme zabezpečili kvalitu a vizuálny štýl.


Príroda

Zeleň a príroda sú v našich projekotch jedny z hlavných priorít. Nestaviame “betónové džungle” ale projekty posiate stromami, kríkmi a prírodou. Niektoré naše projekty zahŕňajú aj priestranné parky či relaxačné zóny s množstvom zelene.

Do každej lokality v ktorej pôsobíme sme priniesli viac stromov a zelene, ako tam bolo predtým. Samozrejmosťou je pre nás aj zameranie na ekologické formy doparvy, preto v projekotch, v ktorých to dáva zmysel budujeme od ciest oddelené cyklotrasy.

Architektúra

Naše projekty sa nesú v štýle belgických predmesí. Nízke ploty, množstvo zelene, široké ulice, pocit otvorenosti a v projektoch kde spolupracujeme na výstavbe domov aj typická tehlová architektúra.

Architektonický koncept spolu s ďalšími prvkami ako sú napríklad cyklotrasy či priestory pre občiansku vybavneosť majú za cieľ v našich obytných zónach vytvoriť kvalitu zivota na úrovni západnej európy.

Príroda

Zeleň a príroda sú v našich projekotch jedny z hlavných priorít. Nestaviame “betónové džungle” ale projekty posiate stromami, kríkmi a prírodou. Niektoré naše projekty zahŕňajú aj priestranné parky či relaxačné zóny s množstvom zelene.

Do každej lokality v ktorej pôsobíme sme priniesli viac stromov a zelene, ako tam bolo predtým. Samozrejmosťou je pre nás aj zameranie na ekologické formy doparvy, preto v projekotch, v ktorých to dáva zmysel budujeme od ciest oddelené cyklotrasy.

Architektúra

Naše projekty sa nesú v štýle belgických predmesí. Nízke ploty, množstvo zelene, široké ulice, pocit otvorenosti a v projektoch kde spolupracujeme na výstavbe domov aj typická tehlová architektúra.

Architektonický koncept spolu s ďalšími prvkami ako sú napríklad cyklotrasy či priestory pre občiansku vybavneosť majú za cieľ v našich obytných zónach vytvoriť kvalitu zivota na úrovni západnej európy.

Inžinierske siete

Sú skoro výhradne uložené v zelených pásoch vedľa ciest, aby sa kvôli úpravám nemusela narušovať a ničiť vozovka. Vďaka tomu cesty vydržia v pôvodnom stave, bez výtlkov, oveľa dlhšie. 

Sú skoro výhradne uložené v zelených pásoch vedľa ciest, aby sa kvôli úpravám nemusela narušovať a ničiť vozovka. Vďaka tomu cesty vydržia v pôvodnom stave, bez výtlkov, oveľa dlhšie. 

Cesty a chodníky

Cesty v našich projektoch sú z asfaltobetónu, chodníky a vjazdy na jednotlivé stavebné pozemky sú zo zámkovej dlažby. Popri cestách vedú zelené pásy v ktorých rastie tráva, kroviny a okrasné dreviny.


Cesty v našich projektoch sú z asfaltobetónu, chodníky a vjazdy na jednotlivé stavebné pozemky sú zo zámkovej dlažby. Popri cestách vedú zelené pásy v ktorých rastie tráva, kroviny a okrasné dreviny.


Inžinierske siete

Sú skoro výhradne uložené v zelených pásoch vedľa ciest, aby sa kvôli úpravám nemusela narušovať a ničiť vozovka. Vďaka tomu cesty vydržia v pôvodnom stave, bez výtlkov, oveľa dlhšie. 

V projektoch budujeme rozvody vody, nízkeho napätia s trafostanicami, plynu, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, optický internet (okrem Panorama park). Tie po ukončení výstavby prechádzajú do majetku samosprávy.

Cesty a chodníky

Cesty v našich projektoch sú z asfaltobetónu, chodníky a vjazdy na jednotlivé stavebné pozemky sú zo zámkovej dlažby. Popri cestách vedú zelené pásy v ktorých rastie tráva, kroviny a okrasné dreviny.


Každý projekt má križovatkové napojenie na v okolí prebiehajúcu štátnu komunikáciu (cesty II. a III. triedy).

Verejné osvetlenie

Spoločným znakom našich projektov je rustikálne verejné osvetlenie od firmy Rosa. Svietidlá majú nielen pekný vzhľad ale aj kvalinú, odolnú konštrukciu a vynikajúce funkčné vlastnosti.

Spoločným znakom našich projektov je rustikálne verejné osvetlenie od firmy Rosa. Svietidlá majú nielen pekný vzhľad ale aj kvalinú, odolnú konštrukciu a vynikajúce funkčné vlastnosti.

Spolupráca

Našim poslaním je robiť našu prácu tak aby nám dávala zmysel a preto vytvárame projekty, ktoré sú prínosom nielen pre nových obyvateľov, ale aj pre samotnú obec či mesto.

Našim poslaním je robiť našu prácu tak aby nám dávala zmysel a preto vytvárame projekty, ktoré sú prínosom nielen pre nových obyvateľov, ale aj pre samotnú obec či mesto.

Verejné osvetlenie

Spoločným znakom našich projektov je rustikálne verejné osvetlenie od firmy Rosa. Svietidlá majú nielen pekný vzhľad ale aj kvalinú, odolnú konštrukciu a vynikajúce funkčné vlastnosti.

Od roku 2015 používame technológiu LED, ktorá zabezpečuje zvýšenú svietivosť a je výrazne úspornejšia oproti pôvodným zdrojom.

Spolupráca

Našim poslaním je robiť našu prácu tak aby nám dávala zmysel a preto vytvárame projekty, ktoré sú prínosom nielen pre nových obyvateľov, ale aj pre samotnú obec či mesto.

Na základe výbornej spolupráce so samosprávami sa nám podarilo napríklad zrekonštruovať obecný úrad, materskú škôlku, vybudovať športové ihrisko, oddychovú zónu plnú zelene alebo dobudovať chýbajúci chodník či cyklotrasu.


Projekty

Novinky

B-H Logo_Farebné_Slogan