Predaný 100-tý stavebný pozemok v projekte Panoráma park

Panoráma park / Vooruitzicht park

24.11.2016, Vlková

V projekte Panoráma park / Vooruitzicht park sa nám podarilo dosiahnuť milník 100-tého predaného stavebného pozemku. Sme veľmi radi, že úroveň a kvalita nášho projektu presvedčila také veľké množstvo záujemcov o tom, že sa im u nás bude dobre žiť a rozhodli sa kúpiť pozemok.

 

Pre tých, ktorí si ešte stavebný pozemok kúpiť nestihli, nemajte obavy. V projekte Ponoráma park / Vooruitzicht park máme ešte ďaľších 80 voľných stavebných pozemkov pripravených na predaj. 

B-H Logo_Farebné_Slogan